رضا عبداله زاده

معاون آمار واطلاعات سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان


 


آدرس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان به شرح ذيل اعلام مي گردد: سمنان، ميدان معلم، بلوار معلم شرقي، نرسيده به ميدان مطهري، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان. تلفن:95-33364890-023
برگزاري دوره آموزشي آمارگيري از طرح نيروي كار 1397
اخبار و رويدادها


  چهاردهمين كنفرانس ملي آمار ايران

  دانشگاه صنعتي شاهرود

  3 الي 5 شهريور 1397


                                                     (آرشيو)

   


  تعداد بازدید از سایت 100267 تعداد بازدید از صفحه 3894 تعداد بازدید امروز صفحه 7


  Powered by Tetis PORTAL