اخبار و رويدادها
1398/4/22برگزاري جلسه هم انديشي امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
1398/4/12حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به منظور بررسي مجدد و اعتراض هاي احتمالي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در سازمان
1398/4/11برگزاري جلسه توجيهي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سال 1397
1398/4/3برگزاري دومين جلسه واگذاري اختيار تاييد نهايي و صدور شماره مستخدم در سامانه كارمند ايران
1398/3/19برگزاري اولين نشست كميسيون دائمي هيات امناء مستقل دانشگاه دامغان با حضور جناب آقاي نوبهار معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان
1398/3/18برگزاري جلسه توجيهي آموزشي نحوه بازرسي از دستگاه هاي اجرايي در حقوق شهروندي نظام اداري
1398/3/13برگزاري جلسه توجيهي بازرسي از دستگاههاي اجرايي استان در حوزه صيانت از حقوق شهروندي با حضور جناب آقاي نوبهار معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني
1398/2/23برگزاري دومين جلسه كارگروه بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده و نهمين جلسه شوراي ‌منتخب مديريت بحران استان
1398/2/22جلسه كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان با حضور جناب آقاي نوبهار معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1398/2/18برگزاري جلسه واگذاري ساختمان مديريت پسماند شهرداري به اداره كل زندان ها در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1398/2/16برگزاري جلسه پيگيري روند توسعه خدمات دولت الكترونيك در شهرداري سمنان با حضور سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان
1398/2/14برگزاري جلسه هماهنگي جهت نظارت بر اجراي صحيح مفاد حقوق شهروندي در نظام اداري در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1398/1/26جلسه هماهنگي ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1398/1/20برگزاري جلسه بررسي مسائل مرتبط با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1397/12/22برگزاري جلسه هم انديشي تسريع در پروژه الكترونيكي نمودن خدمات شهرداري ها در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/12/18برگزاري ششمين آزمون استخدامي فراگير (متمركز) دستگاه هاي اجرايي استان همزمان با سراسر كشور در سال 1397
1397/12/18برگزاري دوره آموزشي و توجيهي برنامه ي جامع اصلاح نظام اداري (دوره ي دوم) و فرايند ارزيابي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1397 دستگاه هاي اجرايي استان سمنان
1397/11/25برگزاري جلسه كارشناسي پيشخوان خدمات دولت درسازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1397/11/14برگزاري جلسه بررسي مشكلات مجتمع اداري مهديشهر در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
1397/10/29جلسه وبينار توجيهي ارزيابي عملكرد شاخصهاي عمومي سازمان
1397/10/26برگزاري جلسه استقرار ميزخدمت الكترونيكي يا حضوري در شهرداري ها با هدف شناسايي و احصاء خدمات
1397/10/16برگزاري كارگروه توسعه مديريت با حضور نمايندگان سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در استانداري
1397/10/16برگزاري دوره آموزشي آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن ويژه كارگزين ، كارشناسان و روساي امور اداري دستگاه هاي اجرايي استان
1397/10/12برگزاري جلسه اصلاح فرآيندها وكميته ارزيابي سازمان با حضور كارشناسان ومديران حوزه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني،هماهنگي برنامه وبودجه وامور اداري سازمان
1397/10/4برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت سازمان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
1397/10/2برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل ثبت احوال با حضور سركار خانم نوروزيان نماينده محترم سازمان
1397/9/27دومين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني جناب آقاي تبيانيان
1397/9/12نشست جناب آقاي تبيانيان معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دكتر ميررضايي مدير كل محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات استان در خصوص توسعه دولت الكترونيك
1397/8/30برگزاري دوره آموزشي ميز خدمت با رويكرد ارتقاء حداكثري خدمات الكترونيكي براي تسريع تقاضاي ارباب رجوع ومشتركين آبفاي شهري
1397/8/29شرح وظايف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1397/8/29برگزاري اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با حضور معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان جناب آقاي تبيانيان
1397/8/10برگزاري دوره آموزشي هدايت و رهبري سازمانها با حضور مديران، معاونين و روساي دستگاههاي اجرايي استان سمنان
1397/8/7برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با حضور كارشناسان مربوطه
1397/7/22تشكيل اولين جلسه بررسي مسائل ومشكلات استقرار ادارات ونمايندگيها در شهرستانهاي جديد التاسيس-شهرستان مهديشهربه رياست جناب آقاي تبيانيان معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان
1397/6/31پيام رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در پي حادثه تروريستي اهواز
1397/6/10 مراسم تجليل از دستگاه‌هاي برتر جشنواره «شهيد رجايي»
1397/5/14برگزاري دوره آموزشي نقشه راه اصلاح نظام اداري از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در نمايندگي شاهرود
1397/4/16برگزاري پنجمين آزمون فراگير استخدامي دستگاه هاي اجرايي استان با نظارت ناظران عالي سازمان
1397/4/5جلسه بررسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي
1397/4/2جلسه هماهنگي در خصوص چگونگي ارائه درخواست بررسي مجدد و اعتراض ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
1397/3/7برگزاري جلسه كميسيون ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
1397/3/7تصويب نامه شوراي عالي اداري با موضوع ساختمانها و فضاهاي اداري
1397/2/23برگزاري جلسه¬ي توجيهي ‏- آموزشي ميز خدمت
menu
Powered by Tetis PORTAL