معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

مصطفي تبيانيان

معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان


سازمان برنامه و بودجه كشور
سازمان اداري استخدامي
كارمند ايران
تسما
سازمان ملي بهره وري
ستاد

اخبار و رويدادها
1397/9/12نشست جناب آقاي تبيانيان معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دكتر ميررضايي مدير كل محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات استان در خصوص توسعه دولت الكترونيك
1397/8/30برگزاري دوره آموزشي ميز خدمت با رويكرد ارتقاء حداكثري خدمات الكترونيكي براي تسريع تقاضاي ارباب رجوع ومشتركين آبفاي شهري
1397/8/29شرح وظايف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1397/8/29برگزاري اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با حضور معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان جناب آقاي تبيانيان
1397/8/10برگزاري دوره آموزشي هدايت و رهبري سازمانها با حضور مديران، معاونين و روساي دستگاههاي اجرايي استان سمنان
1397/8/7برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با حضور كارشناسان مربوطه
1397/7/22تشكيل اولين جلسه بررسي مسائل ومشكلات استقرار ادارات ونمايندگيها در شهرستانهاي جديد التاسيس-شهرستان مهديشهربه رياست جناب آقاي تبيانيان معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان
1397/6/31پيام رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در پي حادثه تروريستي اهواز
1397/6/10 مراسم تجليل از دستگاه‌هاي برتر جشنواره «شهيد رجايي»
1397/5/14برگزاري دوره آموزشي نقشه راه اصلاح نظام اداري از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در نمايندگي شاهرود
1397/4/16برگزاري پنجمين آزمون فراگير استخدامي دستگاه هاي اجرايي استان با نظارت ناظران عالي سازمان
1397/4/5جلسه بررسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي
1397/4/2جلسه هماهنگي در خصوص چگونگي ارائه درخواست بررسي مجدد و اعتراض ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
1397/3/7برگزاري جلسه كميسيون ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
1397/3/7تصويب نامه شوراي عالي اداري با موضوع ساختمانها و فضاهاي اداري
1397/2/23برگزاري جلسه¬ي توجيهي ‏- آموزشي ميز خدمت


 


تعداد بازدید از سایت 168691 تعداد بازدید از صفحه 1020 تعداد بازدید امروز صفحه 1


Powered by Tetis PORTAL