معاون هماهنگي برنامه و بودجه

كريم نوبهار

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استانتعداد بازدید از سایت 168714 تعداد بازدید از صفحه 1294 تعداد بازدید امروز صفحه 1

اخبار و رويدادها
1397/9/13افتتاح همزمان پروژه هاي زيربنايي واقتصادي استان با حضور رياست محترم جمهور در سمنان
1397/9/5نشست بررسي پروژه هاي عمراني دوره دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان با حضور دكتر احمدي رئيس ستاد سفر رياست جمهوري ورياست سازمان جناب آقاي مالكي ومديران استان در نهاد رياست جمهوري
1397/8/10برگزاري جلسه معاون هماهنگي برنامه وبودجه جناب آقاي نوبهار با كارشناسان حوزه
1397/8/9برگزاري جلسه هم انديشي برنامه باز آفريني شهري پايدار در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان 9آبانماه 97
1397/8/7برگزاري جلسه بررسي عملكرد پروژه هاي احداث واحدهاي بهداشتي در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي كشور با حضور معاون هماهنگي برنامه وبودجه استان جناب آقاي نوبهار
1397/8/6برگزاري كارگاه آموزشي برنامه اقتصادي واشتغالزايي روستايي استان سمنان ويژه بخشداران ودهياران وتسهيلگران 6آبان 97
1397/8/5برگزاري جلسه بررسي كارشناسي ستاد اقتصاد مقاومتي استان
1397/8/1 برگزاري جلسه بررسي طرح و پروژه‌‌هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي شهرستان هاي استان براساس طرح مطالعات آمايش استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
1397/7/30برگزاري جلسه تشريح و چگونگي تنظيم گزارش عملكرد شش ماهه اول سال 1397 اقتصاد مقاومتي شهرستان ها
1397/7/30تشريح و چگونگي تنظيم گزارش عملكرد شش ماهه اول سال 1397 اقتصاد مقاومتي شهرستان ها
1397/7/28بازديد رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي ومعاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه جناب آقاي نوبهار به اتفاق فرماندار محترم از پروژه هاي شهرستان دامغان
1397/7/16نشست مشترك رياست محترم سازمان ومدير محترم مركز آموزش وپژوهش سازمان با رييس محترم اتاق بازرگاني صنايع معادن وكشاورزي
1397/7/12برگزاري جلسه هماهنگي واگذاري پروژه ها با حضور معاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه سازمان ورييس محترم اتاق بازرگاني
1397/6/31پيام رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در پي حادثه تروريستي اهواز
1397/6/26برگزاري نهمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/18برگزاري هشتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/6برگزاري هفتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/5/25برگزاري دوره آموزشي «تشريح آيين نامه اجرايي تبصره 19 و دستور العمل ماده 27 قانون الحاق(2)» مورخ 25/05/1397
1397/5/15برگزاري جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان با حضور رياست سازمان جناب آقاي مالكي
1397/5/7چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و چهل و چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان برگزار شد
1397/4/30برگزاري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان با حضور رياست محترم سازمان
1397/4/2برگزاري سومين جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه چهل و سومين(2-97) جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان
1397/3/5مصاحبه رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در حاشيه اولين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان در سال97
1397/3/5بر گزاري اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درسال 1397
1397/2/27برگزاري كميته تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين سمنان در سازمان برنامه وبودجه كشور
1397/2/24برگزاري اولين جلسه كارگروه آمايش، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان مورخ 24/2/1397


 Powered by Tetis PORTAL