كريم نوبهار

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
تعداد بازدید از سایت 213759 تعداد بازدید از صفحه 1609 تعداد بازدید امروز صفحه 1

اخبار و رويدادها
1397/11/27برگزاري دهمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه وپنجاه ودومين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضوررياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
1397/11/25برگزاري جلسه كارشناسي پيشخوان خدمات دولت درسازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1397/11/13بازديد استاندار محترم به اتفاق معاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه سازمان از پروژه هاي شهرستان ميامي به مناسبت دهه فجر
1397/11/6جلسه بررسي قوانين ومقررات وضوابط مرتبط با اعتبارات هزينه اي وتملك استان ونظارت بر پروژه هاي عمراني ملي واستاني
1397/10/29برگزاري جلسه بررسي پروژه هاي مشمول مشاركت عمومي - خصوصي وتعاوني ها با دستگاههاي اجرايي استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
1397/10/26جلسه بحث وبررسي اعتبارات تملك وهزينه اي استان در دفتر معاونت محترم هماهنگي برنامه وبودجه برگزار گرديد.
1397/10/18نشست تخصصي استفاده از فرصتهاي تعاوني روستايي استان در حوزه برنامه ريزي استان
1397/10/18برگزاري يكصدوسي ويكمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
1397/10/18گردهمايي معاونين هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور جناب آقاي نوبهار
1397/10/12برگزاري جلسه اصلاح فرآيندها وكميته ارزيابي سازمان با حضور كارشناسان ومديران حوزه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني،هماهنگي برنامه وبودجه وامور اداري سازمان
1397/10/11خاستگاه هاي مورد توجه لايحه بودجه1398
1397/10/11ويژگي هاي لايحه بودجه 1398
1397/10/10برگزاري كميته برنامه ريزي شهرستان آرادان با حضور نمايندگان سازمان
1397/10/8برگزاري جلسه كارگروه امور اجتماعي وفرهنگي استان سمنان با حضور معاون هماهنگي برنامه وبودجه سازمان جناب آقاي نوبهار
1397/10/8برگزاري جلسه كارگروه تسهيل ورفع موانع توليد استان با حضور استاندار محترم جناب آقاي آشناگر و رياست محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكيPowered by Tetis PORTAL