معاون هماهنگي برنامه و بودجه

كريم نوبهار

معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استانتعداد بازدید از سایت 134092 تعداد بازدید از صفحه 1039 تعداد بازدید امروز صفحه 10

اخبار و رويدادها
1397/7/16نشست مشترك رياست محترم سازمان ومدير محترم مركز آموزش وپژوهش سازمان با رييس محترم اتاق بازرگاني صنايع معادن وكشاورزي
1397/7/12برگزاري جلسه هماهنگي واگذاري پروژه ها با حضور معاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه سازمان ورييس محترم اتاق بازرگاني
1397/7/9جلسه رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي ونماينده محترم سمنان سرخه ومهديشهر در مجلس شوراي اسلامي با رياست محترم سازمان برنامه وبودجه كشور جناب آقاي دكترنوبخت
1397/7/1برگزاري پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي وچهل وهفتمين جلسه اقتصاد مقاومتي
1397/6/31پيام رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در پي حادثه تروريستي اهواز
1397/6/26برگزاري نهمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/18برگزاري هشتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/6برگزاري هفتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/5/25برگزاري دوره آموزشي «تشريح آيين نامه اجرايي تبصره 19 و دستور العمل ماده 27 قانون الحاق(2)» مورخ 25/05/1397
1397/5/15برگزاري جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان با حضور رياست سازمان جناب آقاي مالكي
1397/5/7چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و چهل و چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان برگزار شد
1397/4/30برگزاري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان با حضور رياست محترم سازمان
1397/4/2برگزاري سومين جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه چهل و سومين(2-97) جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان
1397/3/5مصاحبه رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در حاشيه اولين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان در سال97
1397/3/5بر گزاري اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درسال 1397
1397/2/27برگزاري كميته تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين سمنان در سازمان برنامه وبودجه كشور
1397/2/24برگزاري اولين جلسه كارگروه آمايش، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان مورخ 24/2/1397


             Powered by Tetis PORTAL