تاريخ بروزرساني :
1398/1/29 13:20:22
بازديد كميته نظارت شوراي فني استان سمنان از روند اجراي پروژه ها ي عمراني دستگاه هاي اجرايي

آخرين اخبار

بازديد كميته نظارت شوراي فني استان سمنان از روند اجراي پروژه ها ي عمراني دستگاه هاي اجرايي

اطلاعيه مهم در خصوص شركت‌هاي متقاضي تشخيص صلاحيت در حوزه مشاوران و پيمانكاران

برگزاري جلسه كار گروه واگذاري استان در اداره كل ورزش و جوانان با حضور نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري ششمين جلسه كارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساختمان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

نظام فني و اجرايي
ساجات
سامانه آموزش و پژوهش
سازمان اداري استخدامي
كارمند ايران
تسما
ستاد
سازمان ملي بهره وري
مركز آمار
نقشه برداري
نظارت 4
ساترا
Powered by Tetis PORTAL