تاريخ بروزرساني :
1397/8/26 14:0:0
ارتقا و بروزرساني سرور

آخرين اخبار

سالروز آغاز ولايت حضرت مهدي(عج)بر تمام منتظران ظهورش مبارك باد

برگزاري جلسه هم انديشي برنامه باز آفريني شهري پايدار در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان 9آبانماه 97

برگزاري دوره آموزشي تجزيه وتحليل تاخيرات در پروژه ها با حضور كارشناسان امور پيمان و رسيدگي، مالي و فني و مهندسي دستگاه هاي اجرايي استان سمنان

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با شرايط عمومي پيمان و مديريت قراردادها با حضور كارشناسان پيمان و رسيدگي، مالي و فني و مهندسي دستگاه ها

نظام فني و اجرايي
ساجات
سامانه آموزش و پژوهش
سازمان اداري استخدامي
كارمند ايران
تسما
ستاد
سازمان ملي بهره وري
مركز آمار
نقشه برداري
نظارت 4
ساترا
Powered by Tetis PORTAL