تاريخ بروزرساني :
1397/10/26 12:15:45
بخشنامه احراز صلاحيت وبرنامه تربيت مدرسان دوره هاي آموزشي

آخرين اخبار

دهمين جلسه كارگروه پيمان وترويج ضوابط فني در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد.

برگزاري جلسه اصلاح فرايندها وبهبود خدمات در حوزه نظام فني واجرايي استان به رياست مهندس پيوندي

نشست خبري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان با اصحاب رسانه

پنجمين جلسه شوراي فني استان باحضور مدير محترم نظام فني واجرايي سازمان سركار خانم مهندس پيوندي

نظام فني و اجرايي
ساجات
سامانه آموزش و پژوهش
سازمان اداري استخدامي
كارمند ايران
تسما
ستاد
سازمان ملي بهره وري
مركز آمار
نقشه برداري
نظارت 4
ساترا
Powered by Tetis PORTAL