تاريخ بروزرساني :
1398/5/1 8:20:6
معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه:
طرح اصلاحات ساختاري بودجه آماده شده است

آخرين اخبار

بازديد از پروژه هاي عمراني شهرستان دامغان توسط كارگروه نظارت شوراي فني استان سمنان

برگزاري چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان

برگزاري جلسه جمع بندي پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي استان در سال 98

نشست جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رييس محترم سازمان برنامه و بودجه با همكاران سازمان به صورت وبينار

Powered by Tetis PORTAL