تاريخ بروزرساني :
1398/3/2 12:23:35
سالگرد حماسه آزادسازي خرمشهر تبريك و تهنيت باد.

آخرين اخبار

جلسه هيئت امنا مركز فرهنگي دفاع مقدس استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه بررسي موافقت نامه ها و اعتبارات تملك و دارئيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان در سازمان مديريت و برنامه ريزي

برگزاري جلسه هماهنگي و تعيين تكليف موضوعات مرتبط با ادارات كل راه و شهرسازي استان سمنان در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه ستاد بودجه استان در معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

سازمان برنامه و بودجه كشور
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
نظارت 4
ساترا
سامانه مبادله موافقت هاي هزينه اي
مركز پايش محيط كسب و كار
سامانه نظارت پروژه هاي عمراني
Powered by Tetis PORTAL