برگزاري دومين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/09/27

    دومين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي با حضور جناب آقاي هراتيان مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني و مديران و معاونين سازمان پيرامون بحث و تبادل نظر در مورد: بررسي روند اجراي برنامه عملياتي و اطلاع از پيشرفت برنامه و برطرف كردن موانع موجود" و " پيشنهاد درمورد برگزاري دوره هاي آموزشي ماهيانه با رويكرد اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي " در روز چهارشنبه مورخ 27 آذر ماه 1398 در سازمان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL