اطلاعيه شماره 6 آزمون استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
  1398/11/24

  زمان مصاحبه تخصصي مربوط به هر يك از رشته هاي شغلي پذيرفته شدگان آزمون فراگير آبان ماه 1398

   

  رديف

  شغل

  زمان جلسه (روز و تاريخ)

  مكان جلسه

  قبول شدگان در سازمان استان

  1

  حسابدار

   

  شنبه

  3/12/1398

  سالن غدير

  سازمان برنامه و بودجه كشور

  تهران- سمنان- چهار محال و بختياري كردستان- كرمانشاه- همدان- خ جنوبي

  2

  كارشناس امور اداري

  يكشنبه

  4/12/1398

   

  آ شرقي-خ شمالي- سمنان

  3

  كارشناس برنامه

  ريزي1 (كارشناس

  آمار رياضي)

   

  سه شنبه

  1398/12/6

   

  البرز، سمنان، يزد، همدان، سيستان و بلوچستان ،فارس، هرمزگان

   

  Powered by Tetis PORTAL