قابل توجه افراد معرفي شده مرحله اول هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ سمنان
  1398/10/21

  كليه پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات صرفاً به پرتال سازمان برنامه و بودجه كشور به نشاني: http://www.mporg.ir/home مراجعه نمايند.

  به اطلاع آن دسته از پذيرفته‌شدگان مرحله اول استخدام در سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ سمنان مي‌رساند داوطلبان مذكور موظفند جهت ارائه و بررسي مدارك خود و به منظور ادامه مراحل آزمون استخدامي (بررسي و تاييد مدارك و شركت در جلسات ارزيابي و مصاحبه‌هاي عمومي و تخصصي)، مطابق بندهاي ذيل و در تاريخ‌هاي مقرر اقدام نمايند.

  مراجعه حضوري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ سمنان جهت بررسي و تاييد مدارك و مستندات اظهار شده در تاريخ 25 و26 دي‌ماه سال 1398،

  آدرس : سمنان : ميدان معلم ، بلوار معلم شرقي. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان

   نكته : همراه داشتن اصل و تصوير مدارك در زمان مراجعه الزامي است. (مدارك مندرج در پرتال سازمان برنامه و بودجه كشور)

  •  برگزاري جلسات مصاحبه عمومي و تخصصي به تفكيك استان‌ها در بهمن ماه سال 1398، در محل "سازمان برنامه و بودجه كشور- تهران
  • عدم مراجعه و تحويل مدارك فوق در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي گرديده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.
  • لازم به ذكر است اين مرحله صرفاً جهت بررسي اطلاعات خود اظهاري داوطلبان و مدارك آن‌ها بوده و داوطلبان واجد شرايط (بر اساس دفترچه راهنماي ثبت نام هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور) كه مدارك آنها توسط دستگاه تاييد مي‌گردد، متعاقباً جهت شركت در مصاحبه استخدامي دعوت خواهند شد.
  Powered by Tetis PORTAL