راه اندازي و ارائه برخي خدمات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در ميز خدمت الكترونيكي
  1399/01/16

  بر اساس دستورالعمل ميز خدمت موضوخ بخشنامه 1538588 مورخ 1396/09/07 سازمان اداري استخدامي مبني بر استقرار ميز خدمت الكترونيك به منظور روان سازي امورات اداري و تكريم ارباب رجوع، ميزخدمت الكترونيكي، به منظور ارائه برخي از درخواست‌ها و نياز‌هاي ارباب رجوع سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان نظير (تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان – احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت – اعتبار سنجي مراكز و موسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف – ارائه اطلاعات جغرافيايي ملي - ارائه اطلاعات مكاني - توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي – ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه اجرايي – نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان – راهبري فضا ها و ساختمان اداري - پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي و ...)، در ميزخدمت الكترونيكي در سامانه‌اي الكترونيكي و قابل دسترس از طريق وب و دستگاه‌هاي ارتباطي راه اندازي شده است.

  استقرار اين سامانه با توجه به گستردگي خدمات، داراي مزاياي بسياري همانند ارائه خدمات غير حضوري، سهولت دسترسي، امكان پيگيري درخواست و پاسخگويي سريع، رسيدگي به شكايات در اسرع وقت و چابك سازي سيستم به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر به ارباب رجوع مي باشد.
  با بهره برداري اين سامانه، گامي بزرگ در جهت تسريع روند انجام اقدامات فراهم گرديد.


  آدرس اينترنتي ميز خدمت الكترونيكي سازمان در ادامه آمده است:


  https://bit.ly/2zUb79a

   

  Powered by Tetis PORTAL