برگزاري جلسه بررسي مسائل و مشكلات همكاران سازمان با حضور جناب آقاي هراتيان مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني
    1398/05/10

    روز چهارشنبه مورخ  9 مرداد ماه 1398 جناب آقاي هراتيان مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با همكاران سازمان جلسه اي به منظور بررسي پيشنهادات و رفع مسائل و مشكلات كاركنان سازمان برگزار كردند.
    در اين جلسه به مسائلي از قبيل: مباحث مربوط به حقوق، شرايط تبديل وضعيت استخدامي، مسائل مربوط به نيروهاي شركتي و دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان سازمان و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
    همچنين جناب آقاي هراتيان در اين جلسه تاكيد كردند، با توجه به اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه كشور براي استخدام جديد در سازمان در آزمون جامع استخدامي آتي، استخدام افراد تنها از طريق اين آزمون استخدامي صورت مي پذيرد.