برگزاري جلسه ويدئو كنفرانس نشست كميته بازرسي وارزيابي ستاد استاني مبارزه با كرونا با حضور مسئول امور پشتيباني سازمان
    1399/05/05

    جلسه ويدئو كنفرانس نشست كميته بازرسي وارزيابي ستاد استاني مبارزه با كرونا در خصوص انتخاب بازرس ونظارت مستمر با حضور مسئول محترم امورپشتيباني سازمان در تاريخ 1399/5/5 برگزار گرديد.

    Powered by Tetis PORTAL