برگزاري جلسه بررسي مسائل و مشكلات جمعي از همكاران سازمان
    1399/02/20

    روز چهارشنبه مورخ  20 ارديبهشت ماه 1399 جناب آقاي هراتيان مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با همكاران سازمان جلسه اي به منظور بررسي پيشنهادات و رفع مسائل و مشكلات كاركنان سازمان برگزار كردند.
    در اين جلسه مسائلي از قبيل: مباحث مربوط به حقوق، شرايط تبديل وضعيت استخدامي، مسائل مربوط به نيروهاي شركتي و دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان سازمان و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

    Powered by Tetis PORTAL