برگزاري دوره آموزشي با عنوان اصول و مباني نظام برنامه ريزي يكپارچه ملي به صورت وبينار
    1398/10/17

    جلسه اول دوره آموزشي با عنوان "اصول و مباني نظام برنامه ريزي يكپارچه ملي" از سوي امور منابع انساني و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه كشور با سخنراني جناب آقاي كسالايي و جناب آقاي نيكو و همچنين به طور همزمان به صورت وبينار در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و با حضور مديران و كارشناسان سازمان در روز سه شنبه مورخ 17 دي ماه 1398 برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL