برگزاري اولين جلسه مديريت اداري، مالي و پشتيباني سازمان
    1399/02/25

    در راستاي اجراي دستور رياست محترم سازمان و به منظور پيشبرد اهداف و تعاملات درون سازماني، اولين جلسه مديريت اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در سال جاري با حضور جناب آقاي هراتيان مديرت محترم و همكاران مديريت اداري، مالي و پشتيباني با دستور كار " گزارش اقدامات انجام شده توسط همكاران و  و ارائه برنامه هاي آتي در سال جاري" در روز پنجشنبه مورخ 25 ارديبهشت ماه 1399 برگزار گرديد. 

     

    Powered by Tetis PORTAL