برگزاري مصاحبه استخدامي قبول‌شدگان هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
    1399/03/11

    پيرو اطلاعيه شماره 10 و در اجراي مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا موضوع ادامه فرايند‌هاي استخدام قبول‌شدگان هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور، مصاحبه عمومي و تخصصي آن دسته از افراد معرفي شده مرحله دوم مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور كه در جلسات مصاحبه شركت نكرده بودند (در شغل هاي: كارشناس برنامه ريزي - كارشناس راهبري برنامه و بودجه كشور - كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور 1 و 2 ) در روز هاي شنبه و يكشنبه مورخ 10 و 11 خرداد ماه 1399 با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، معاونين سازمان و نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه كشور در محل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان برگزار گرديد.

      

     

    Powered by Tetis PORTAL