برگزاري جلسه بررسي آخرين وضعيت استقرار و بهره برداري از سامانه اداري و مالي آذرخش به صورت وبيناري
    1399/03/07

    جلسه اي به منظور بررسي آخرين وضعيت استقرار و بهره برداري از سامانه اداري و مالي آذرخش و احصاء نيازمنديهاي همكاران استانيبه صورت وبيناري و با حضور مديران و كارشناسان حوزه اداري، مالي، پشتيباني و فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در روز چهارشنبه مورخ 7 خرداد ماه 1399 در سالن جلسات شماره 1 برگزار گرديد.

      

    Powered by Tetis PORTAL