برگزاري اولين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
  1398/08/27

  اولين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي با حضور جناب آقاي هراتيان مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني و مديران و معاونين سازمان با بررسي موارد ذيل در روز دوشنبه مورخ 27 آبان ماه 1398 در سازمان برگزار گرديد.

  اهم مباحث مطرح شده:

  • بيان ديدگاه ها در مورد همگاني شدن نماز در سازمان و حضور پر شور تر همكاران و علل عدم  حضور برخي از مديران
  • نقش و حضور پرنگ و مرتب امام جماعت در ترغيب و جذب كاركنان به شركت درنماز جماعت.
  • گزارش فعاليتهاي انجام شده  در سال 1397
  • قرائت برنامه هاي راهبردي ابلاغي از سازمان مركزي در سال 1398 جهت تنظيم برنامه هاي عملياتي و بومي سازمان و تعيين مجريان برنامه و پيش بيني اعتبارات لازم.
  • برطرف كردن موانع و محدوديتهاي در اجراي برنامه ها

   

  Powered by Tetis PORTAL