مناقصه عمومي انجام خدمات پشتيباني، تعميرات، نگهداري، به‌روزرساني و نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه ، سخت افزار و نرم افزار در سال 1399
  1399/02/28

  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در نظر دارد امور خدمات پشتيباني، تعميرات، نگهداري، به‌روزرساني و نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه، سخت افزار و نرم افزار و ... را طبق شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه از تاريخ 1399/03/01 لغايت 1400/2/31 به شركت هاي واجد شرايط كه داراي مجوز و تأييديه معتبر از اداره كار و امور اجتماعي و همچنين شوراي عالي انفورماتيك كشور در زمينه هاي مربوطه مي باشند واگذار نمايد. 

  شرايط مناقصه به شرح فايل پيوست مي باشد.

   

  آگهي مناقصه 99.pdf

  Powered by Tetis PORTAL