برگزاري اولين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در سال جاري
  1399/02/07

  اولين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال جاري با حضور جناب آقاي هراتيان مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني و مديران و معاونين سازمان پيرامون بررسي موارد ذيل، در روز يكشنبه مورخ 7 ارديبهشت ماه 1399 در سال جلسات فجر سازمان برگزار گرديد.

   

  اهم موارد مطرح شده در جلسه:

  • گزارش اقدامات انجام شده شورا در سال 1398
  • بررسي موارد بارگذاري شده در سامانه سجاده
  • تشريح برنامه هاي عملياتي شورا در سال جاري

   

  Powered by Tetis PORTAL