ديدار رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با استاندار محترم سمنان جناب آقاي آشناگر
    1397/09/25

    رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكي امروز با استاندار محترم سمنان جناب آقاي آشناگر ديدار كردند.در اين نشست  جناب آقاي مالكي با ارائه گزارش عملكرد سازمان در خصوص حوزه هاي  بودجه استان،اقتصاد مقاومتي وبرنامه ريزي،آمار واطلاعات ومنابع انساني استان به گفتگو نشست.

    Powered by Tetis PORTAL