J
I
K
A
B
4 خرداد 1400 10:21:22
تشريح سند ملي آمايش سرزمين در دولت، كميسيون مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ اميني: دكتر نوبخت اجراي اين سند را نيازمند عمومي سازي آن مي داند
 به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه پرسش وپاسخ ورفع شبهات در خصوص اسناد ملي واستاني آمايش سرزمين  با حضور مدعوين به صورت حضوري وكارشناسان سازمان هاي مديريت وبرنامه ريزي استانها به صورت وبيناري در سالن ياران بهشتي سازمان برگزار شد، اظهار كرد: دكتر نوبخت از ابتداي مسئوليت در سازمان با حساسيت ويژه پيگر تهيه وتنظيم وتصويب نهايي سند مذكور بودند و آنرا ازدستاوردهاي بسيار مهم و راهگشاي سازمان برنامه و بودجه در طي ۸ سال تلاش دولت تدبير و اميد، ميدانند زيرا معتقدند اين سند فاخرراهنمايي براي تحقق آرمان توسعه پايدار و متوازن سرزمين و دستوركاري براي سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد راهبر توسعه سرزمين، دانسته و خواستار گسترش اطلاع رساني ابعاد و ويژگي هاي اين اسناد در سطح جامعه نخبگاني، دستگاه ها و نهادهاي مختلف كشور و حتي اقشار مختلف مردم شدند. 
وي پياده سازي اين اسناد را متضمن حركت شتابان توسعه كشور تبيين نموده و از همه دستگاه هاي اجرايي كشور و نيز امورهاي مختلف سازمان برنامه و بودجه عمل به يكايك مفاد آن را توصيه نمود.
رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشوردر تاريخچه نگارش وتصويب سند گفت: اين مسئله از قبل انقلاب مطرح شده و مي‌توان فرايند بررسي آن را به چهار دهه تقسيم كرد؛ دهه نخست، دهه ۵۰ شمسي بود كه توسط مشاوران فرانسوي مطالعاتي در قالب ۱۵ جلد انجام شد و نتيجه مطالعات اين مشاوران، توسعه محور غرب كشور به عنوان پيشران توسعه بود. در دهه ۶۰ دور دوم اين مطالعات انجام شد كه در اين دوره، اين بار محور شرق به عنوان پيشران توسعه در نظر گرفته شد و طرحي براي ايجاد مناطق آزاد نيز ارائه شد كه بخش‌هايي از آن به مرحله اجرا درآمد.ا
ين مقام مسئول ادامه داد: در دوره سوم يعني در بازه زماني ميان دهه ۷۰ و ۸۰ بحث توسعه محور شرق به ميان آمد. ضوابط ملي آمايش، نظريه پايه توسعه ملي، نظريه پايه توسعه استان‌ها و توسعه مكران به عنوان يكي از مباحث مهمي كه مي‌توان از ظرفيت‌هاي خالي كشور استفاده كرد، در اين دوره مورد مطالعه قرار گرفت. سندي كه اخيراً از آن رونمايي شده در دهه ۹۰ شكل گرفته كه يك اتفاق بسيار خوب و نقطه عطف در مطالعات آمايش محسوب مي‌شود؛ زيرا، در تمام دوره‌هاي قبل هر آنچه كه اتفاق مي‌افتاد، تعديل مطالعاتي بود كه ممكن بود در اسناد توسعه و قوانين و مقررات از ظرفيت‌هاي آن‌ها استفاده شود.در ادامه دكتر ابراهيمي از مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري توضيحات تفصيلي در خصوص محورهاي مهم سند ملي آمايش سرزمين گفت:  سند آمايش سرزمين سندي است راهبردي كه با تكيه بر سياستهاي كلي نظام،اصول و جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين، بيانگرسازمانفضايي توسعه بلندمدت ملي و مجموعه راهبردها و سياستهاي لازم براي تحقق آن در افق ۱۴۲۴ است. اين سندمشتمل بر چشم انداز توسعه فضايي، تقسيم كار ملي، منطقه اي و استاني؛ الگوي مطلوب استقرار جمعيت، فعاليت وزيرساخت ها در پهنه سرزمين است. وي در ادامه به اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ سند مذكور به شرح ذيل پرداخت.
۱) نقش آفريني و رقابت پذيري درشبكه جريا نهاي منطقه اي و بين المللي 
۲) اقتصاد متنوع، درونزا، برونگرا وارز ش آفرين مبتني بر سرمايه انساني، فناوري نوآورانه و تخصص ها و مزيتهاي منطقه اي
۳) حفاظت، احياء و بهره برداري خردمندانه از منابع طبيعي، محيط زيست
۴) سازمان فضايي شبكه اي، متعادل، منسجم، هم پيوند، تابآور، انعطاف پذير و غيرمتمركز سازگار با تغيير اقليم
۵) عدالت، رفاه و مشاركت اجتماعي، حفظ و تعميق انسجام ملي، يكپارچگي سرزمين و هويت ايراني-اسلامي
۶) امنيت بالنده سرزمين در همه وجوه و قدرت بازدارنده
وي همچنين الزامات اين سند رابرشمرد:
تعيين محدوده شهرمنطقه ها- متولي: وزارت راه و شهرسازي زمان: شش ماه
تبيين الگوي توزيع فضايي و محدوده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي - متولي: دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط : زمان يكسال
تعيين اولويت هاي صنعتي ملي و استاني-  متولي: وزارت صنعت، معدن و تجارت: زمان يكسال
تعيين اراضي مستعد (مرغوب) كشاورزي-متولي: وزارت جهاد كشاورزي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نيرو: زمان يكسال
تهيه نقشه هاي كاربري اراضي در سطح ملي - متولي: وزارت جهاد كشاورزي : زمان در دوره هاي پنج ساله
تدوين الگوي كشت ملي و منطقه¬اي را با در نظر گرفتن آب قابل برنامه ريزي مصوب -متولي: وزارت جهاد كشاورزي : زمان يكسال
در ادامه مهندس اميني، رئيس امور برنامه‌ريزي و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه به سوالات  وابهامات كارشناسان و در جلسه و پاسخ داد.
1400/7/1 11:33:12
برگزاري نشست تخصصي استان­هاي منطقه يك كشور در خصوص درخواست اعلام نظر در مورد دستورالعمل تطبيق سند آمايش استان­ها بصورت ويدئو كنفرانس در سازمان
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1009117 تعداد بازدید از صفحه 54 تعداد بازدید امروز صفحه 115
ارتباط با ما

آدرس: سمنان- ميدان معلم- بلوار معلم شرقي

كد پستي: 56548-35146

شماره پيام كوتاه: 10002333440700

تلفن ساختمان مركزي: 31261110

ايميل: mposemnan@mporg.ir

نظر سنجي
از كيفيت خدمات الكترونيك سازمان به چي ميزان رضايت داريد؟
تعداد کل نظرات: 8
خيلي خوب 787/5%
خوب 0%
معمولي 0%
بد 0%
خيلي بد 112/5%
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان ميباشد
Powered by Tetis PORTAL