J
I
K
A
B
يكشنبه 30 شهريور 1399
12 آبان 1398 14:22:40
رهبر انقلاب: اختلاف ملت ايران با دولت‌آمريكا از ۲۸ مرداد و قبل آن بود
رهبر انقلاب اسلامي بيان كردند: بعضي‌ها تاريخ را تحريف مي‌كنند كه "شروع اختلافات از تسخير لانه جاسوسي بوده"؛ اين تحريف تاريخ است. اختلاف بين ملت ايران با دولت آمريكا از ۲۸مرداد و قبل آن بود كه آنها ملت ايران را دچار يك رژيم فاسد وابسته كردند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز (يكشنبه) و در آستانه ۱۳ آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان سراسر كشور، نسل جوان پرتوان، پر نشاط و پر انگيزه را نعمتي بزرگ و ذخيره اي ارزشمند براي ايران خواندند و با اشاره به استمرار خصومت عميق امريكا با ملت ايران از كودتاي ۱۳۳۲ تاكنون تأكيد كردند: امريكاي گرگ‌صفت البته ضعيف‌تر اما وحشي‌تر و وقيح‌تر شده است و در مقابل، جمهوري اسلامي ايران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاكره، راه نفوذ و ورود مجدد امريكا به كشور را سد كرده است.
رهبر انقلاب اسلامي همچنين «رونق توليد» را كليد حل مشكلات اقتصادي مردم از جمله گراني، تورم و كم شدن ارزش پول ملي خواندند و افزودند: نبايد همچنان كه مدتي بيهوده منتظر برجام مانديم حالا در انتظار اقدامات اروپايي‌ها يا مسائل ديگر معطل بمانيم بلكه بايد به داخل دل ببنديم و همه توان را براي رونق توليد به‌كار گيريم.
حضرت آيت الله خامنه اي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را سرآغاز دشمني آشكار شيطان بزرگ با ملت ايران خواندند و افزودند: امريكايي‌ها با آن كودتا، حتي به دولت مصدق كه به آنها اعتماد كرده بود رحم نكردند و با ساقط كردن دولت ملي، دولتي وابسته، فاسد و ديكتاتور را روي كار آوردند و به اين شكل بزرگترين دشمنيِ ممكن را در حق ملت ايران انجام دادند.
ايشان افزودند: دولتي كه با كودتا سرنگون شد، در واقع چوب اعتماد به شيطان بزرگ را خورد و امريكايي ها به‌واسطه رژيم پهلوي بر نيروهاي مسلح، نفت، سياست، فرهنگ، اقتصاد و همه عرصه هاي كشور تسلط كامل يافتند.
رهبر انقلاب با اشاره به اينكه برخي از جمله امريكايي‌ها در تلاشند با تحريف تاريخ، آغاز خصومت امريكا با ايران را به تسخير لانه جاسوسي ربط دهند، خاطرنشان كردند: امريكايي‌ها از ابتداي روابط با ايران، با طرح هاي به ظاهر دوستانه، باطناً با ملت ايران دشمني مي كردند كه اين دشمني با كودتاي ۲۸ مرداد علني شد و اين مقطع آغاز خصومت علني امريكا با ايران است.
ايشان كودتاي مرداد ۱۳۳۲ را موجب آگاهي بيشتر ملت خواندند و افزودند: ده سال بعد در سال ۱۳۴۲ كه مبارزات اسلامي و مردمي شروع شد، امام خميني با درك موضع حقيقي و قلبي مردم، اين واقعيت را بيان كردند كه امروز در اذهان ملت ايران هيچ فردي منفورتر از رئيس جمهور امريكا نيست.
حضرت آيت الله خامنه اي با بيان اين واقعيت كه امريكا از آن روز تا امروز هيچ تغييري نكرده است، گفتند: همان شرارت، همان گرگ صفتي، همان تلاش براي ايجاد ديكتاتوري بين المللي و همان سلطه طلبيِ بي حد، امروز نيز در امريكا وجود دارد البته با وحشي گري و وقاحت بيشتر.
ايشان با يادآوري فشار و خفقان حاكم بر ايران در دوران رژيم ديكتاتوري وابسته به امريكا گفتند: انقلاب اسلامي اساساً عليه امريكا و آن رژيم وابسته بود و عامه مردم به رهبري امام خميني، بساط پادشاهي فاسد و وابسته را جمع كردند و جمهوري اسلامي را بر سر كار آوردند.
رهبر انقلاب با يادآوري برخي اقدامات امريكايي‌ها در ۴۱ سال گذشته از جمله تهديد، كودتا، تحريم، تحريك قوميتها، تجزيه طلبي، آشوب طلبي، محاصره اقتصادي، نفوذ و روشهاي ديگر تأكيد كردند: آنها در اين مدت هرچه بلد بودند و مي توانستند عليه نهادهاي برخاسته از انقلاب به‌ويژه اصل جمهوري اسلامي توطئه و اقدام كردند كه البته ما هم در مقابل هر كاري توانستيم كرديم و در موارد زيادي حريف را به گوشه رينگ برديم.
حضرت آيت الله خامنه اي «سد كردن راه نفوذ مجدد سياسي و تسلط دوباره امريكايي‌ها بر ايران» را مهمترين پاسخ جمهوري اسلامي در مقابل توطئه هاي حاكمان واشنگتن برشمردند و تأكيد كردند: منع مكرر مذاكره با امريكا يكي از ابزارهاي مهم بستن راه ورود آنان به ايران عزيز است.
ايشان مخالفت جمهوري اسلامي با امريكايي‌ها را داراي منطقي مستحكم خواندند و افزودند: اين روش عقلاني، راه نفوذ مجدد امريكايي‌ها را مي بندد، ابهت حقيقي و اقتدار ايران را به جهانيان ثابت مي كند و ابهت پوشالي طرف مقابل را در دنيا فرو مي ريزد.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تكبر و خوي استكباري امريكا خاطرنشان كردند: امريكايي‌ها كه براي مذاكره با سران كشورها بر سر آنها منت مي گذارند، سالهاست براي گفتگو با مقامات ايران اصرار مي كنند اما جمهوري اسلامي امتناع مي كند كه تحمل اين مسئله براي دشمنان ملت خيلي سخت است، زيرا به جهانيان ثابت مي كند در دنيا حكومتي وجود دارد كه قدرت غاصبانه و ديكتاتوري بين المللي امريكا را قبول ندارد و زير بار حرف زور نمي رود.
رهبر انقلاب مذاكره با امريكا را حقيقتاً بي نتيجه برشمردند و تأكيد كردند: برخي كه مذاكره با امريكا را حلّال مشكلات مي دانند، صددرصد اشتباه مي كنند و هيچ نتيجه اي از گفتگو با امريكايي ها حاصل نخواهد شد، چرا كه آنها يقيناً و قطعاً هيچ امتيازي نخواهند داد.
ايشان در همين زمينه اين واقعيت را يادآوري كردند كه طرف مقابل، نشستن مقامات ايراني پشت ميز مذاكره را به معناي به زانو درآوردن جمهوري اسلامي مي داند و از اصرار بر مذاكره اين هدف را دارد كه به جهانيان بگويد فشار حداكثري و تحريم ها سرانجام نتيجه داد و ايراني ها به زانو درآمدند.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: اگر مسئولان جمهوري اسلامي ساده لوحي مي كردند و به مذاكره مي رفتند، از فشارها و تحريم ها هيچ چيزي كم نمي شد، بلكه راه براي طرح رسمي توقعات و تحميل هاي جديد امريكايي ها باز مي شد.
رهبر انقلاب با اشاره به تلاشهاي بي نتيجه امريكا براي حذف يا محدود كردن قدرت دفاع موشكي ايران افزودند: امروز به فضل الهي و همت جوانان ميهن، داراي موشكهاي دقيق با بُرد دو هزار كيلومتر هستيم كه مي تواند به هر هدفي با خطاي فقط يك متر اصابت كند.
ايشان گفتند: اگر به مذاكره مي رفتيم، امريكايي هاي متوقع پاي موشكها را به ميان مي كشيدند و مثلاً مي گفتند بايد موشكهاي ايران حداكثر ۱۵۰ كيلومتر بُرد داشته باشد كه اگر مسئولان ما اين را مي پذيرفتند، پدر كشور در مي آمد و اگر نمي پذيرفتند همين آش و همين كاسه تكرار مي شد.
حضرت آيت الله خامنه اي تجربه هايي نظير مذاكرات بي نتيجه كوبا و كره شمالي با امريكا را درس آموز خواندند و گفتند: مسئولان امريكا و كره شمالي متقابلاً قربان صدقه يكديگر هم رفتند اما در نهايت امريكايي‌ها براساس روال خود در مذاكرات، يك ذره از تحريم ها كم نكردند و هيچ امتيازي ندادند.
ايشان با اشاره به اصرار دولت فرانسه به واسطه گري گفتند: رئيس جمهور فرانسه يك ملاقات با ترامپ را حلّال همه مشكلات ايران دانسته بود كه بايد بگوييم اين شخص يا خيلي ساده است و يا همدست امريكايي‌ها است.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: اخيراً نيز با اين كه مي دانستم نمي‌شود، اما براي امتحان و به منظور روشن شدن موضوع براي همگان، گفتم با وجود خطايي كه امريكايي‌ها با خروج از برجام مرتكب شدند، اگر همه تحريم ها را بردارند، مي توانند در مجموعه برجام شركت كنند اگرچه مي‌دانستم كه قبول نمي كنند و به همين صورت هم شد.
ايشان با طرح اين سؤال كه حدّ توقف خواسته ها و توقعات امريكا از ايران كجا است، گفتند: آنها فعلاً مي گويند در منطقه فعال نباشيد، به جبهه مقاومت كمك نكنيد، در برخي كشورها حضور نداشته باشيد و توان دفاعي و توليد موشك خود را متوقف كنيد و بعد از اين خواسته‌ها خواهند گفت از قوانين و حدود ديني دست برداريد و بر موضوع حجاب اسلامي نيز تأكيد نكنيد، بنابراين خواسته‌هاي امريكا هيچگاه تمامي ندارد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: من چند سال قبل در ديدار با مسئولان در همين حسينيه گفتم آنجايي كه امريكا متوقف خواهد شد و ديگر توقع جديدي مطرح نخواهد كرد، كجاست؟ توقعات امريكا حدّ يقف ندارد.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به اينكه امريكايي‌ها به دنبال بازگرداندن ايران به شرايط پيش از انقلاب هستند، تأكيد كردند: انقلاب اسلامي محكم تر از اين حرف ها است و اراده پولادين و عزم راسخ جمهوري اسلامي هيچگاه اجازه نخواهد داد كه امريكا با چنين ترفندهايي بار ديگر به ايران بازگردد.
ايشان در ادامه سخنان خود به مسائل داخلي كشور و موضوع رونق توليد اشاره كردند و گفتند: هشت ماه از اعلام شعار سال گذشت. البته در اين هشت ماه برخي كارهاي خوب انجام گرفته است اما بخش هايي هم وجود دارند كه همچنان به كار و تلاش بيشتر نياز دارند.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه كليد حل مشكلات اقتصادي كشور در گرو رونق توليد است، افزودند: من اقتصاددان نيستم اما اقتصاددانها به‌صورت اجماعي، در سخنان و اظهارنظرهاي خود شعار سال را تأييد كردند زيرا اشتغال، ثروت ملي، رفاه عمومي و حتي پيشرفت علمي به‌واسطه رونق توليد به‌وجود مي آيد.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: كاهش فشار به مردم و حل مشكلاتي همچون گراني، تورم و كم ارزش شدن پول ملي تنها با اهتمام به موضوع توليد ملي امكان پذير خواهد بود.
ايشان با اشاره به سخنان چندي پيش وزير صنعت مبني بر اينكه هر جا يك واحد صنعتي در آستانه تعطيلي قرار بگيرد، به كمك آن مي رويم، گفتند: اين سخنان، عالي و خرسند كننده است و حالا بايد پاي اين قول بايستند و ديگر مسئولان نيز همين‌گونه عمل كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از رويكرد «منتظر خارجي‌ها ماندن» گفتند: يك مدت معطل برجام بوديم، يك مدت ديگر هم معطل دستور رئيس جمهور امريكا براي تمديد مهلت‌هاي سه‌ماهه‌اي بوديم كه متأسفانه در برجام گذاشته‌اند، و يك مدت هم معطل بمانيم براي رئيس‌جمهور فرانسه و برنامه هاي فرانسوي‌ها، در حالي كه اين انتظارها، سرمايه گذار و فعال اقتصادي را دچار بلاتكليفي مي كند و كشور را به ركود و عقب‌ماندگي مي كشاند.
ايشان تأكيد كردند: اين انتظارها را رها كنيد. البته نمي گويم رابطه ها را قطع كنيد بلكه مي‌گويم به خارجي ها دل نبنديد و فقط به داخل دل ببنديد.
حضرت آيت الله خامنه اي به سخنان يكي از استانداران درباره انعقاد ۹۰ هزار ميليارد تومان قرارداد در استان طي چند ماه اشاره كردند و گفتند: اين نشان دهنده بخش كوچكي از ظرفيتهاي بي شمار استانها است كه بايد برروي همين ظرفيتها متمركز شد و آنها را پيگيري كرد.
ايشان يكي ديگر از راههاي رونق توليد را جلوگيري از واردات كالاهاي داراي توليد داخل دانستند و افزودند: عده اي هستند كه حيات و ثروت بادآورده‌شان وابسته به واردات است اما واردات زائد و بي رويه موجب ورشكستگي توليد داخل و بيكار ماندن جوانان خواهد شد، بنابراين علاج واقعي مشكلات اين است كه دولت و مجلس، براي عملياتي و اجرايي شدن سياستهاي صحيح ابلاغي، برنامه ريزي كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان، با تمجيد از خصوصيات نسل جوان از جمله انگيزه، انرژي و آمادگي براي انجام دادن وظايف گفتند: كشور به معناي حقيقي كلمه به اين نسل احتياج دارد چرا كه اين جوانان متدين هستند كه با احساس مسئوليت و در صراط مستقيم ايران را مي سازند و به پيش خواهند برد.
ايشان با انتقاد مجدد از موضوع محدود كردن نسل افزودند: آثار چنين اقدامات خطرناكي دو دهه بعد آشكار خواهد شد كه ايران ديگر از نسل جوان متراكم برخوردار نيست.
رهبر انقلاب با اشاره به قول مسئولان براي برطرف كردن مشكلات موجود و مقابله با تحديد نسل تأكيد كردند: اين موضوع بايد با جديت دنبال شود.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنان خود گفتند: ظرفيت هاي كشور بسيار زياد است و جمهوري اسلامي به حول و قوه الهي و به كوري چشم آنهايي كه نمي توانند ببينند، از همه مشكلات، سرافراز بيرون خواهد رفت.

 


Powered by Tetis PORTAL