J
I
K
A
B
يكشنبه 22 تير 1399
9 خرداد 1398 11:1:28
مذاكره، تاكتيك آمريكا براي تكميل راهبرد فشار به ايران است

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب با تاكيد براينكه مذاكره تاكتيك آمريكا براي تكميل راهبرد فشار به ايران است، فرمودند: راه مقابله هم اين است كه طرف مقابلشان، از ابزار فشار خود استفاده كند تا فشار روي خود را كم كند اما اگر چنانچه فريب دعوت به مذاكره را بخورد و بگويد پس احتياجي به استفاده از اهرمهاي فشار من نيست، آن‌وقت لغزيده و رفته و اين به معناي باخت قطعي است.

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز (چهارشنبه) در ديداري ۳ ساعته با هزاران نفر از استادان و اعضاي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها با تمجيد از پيشرفت‌هاي حقيقي دانشگاه‌ها و مراكز علمي، پيشرفت پر شتاب و جهش علمي را براي رسيدن ايران اسلامي به اوج، ضروري خواندند و با اشاره به هوشياري ايران در مقابل فريب آمريكا براي پيشبرد «تاكتيك مذاكره در سايه راهبرد فشار» تاكيد كردند: روز قدس امسال از هر سال مهمتر است چرا كه آمريكا و برخي دنباله‌هايش با «معامله قرن» به‌دنبال به فراموشي سپردن مساله فلسطين در جهان هستند كه البته ناكام خواهند ماند.

رهبر انقلاب اسلامي، روز قدس امسال را از هر سال ديگر مهمتر دانستند و گفتند: دليل اين اهميت مضاعف، اقدامات خيانت‌بار آمريكا و دنباله‌هاي آن در منطقه، براي جا انداختن معامله قرن است.

حضرت آيت الله خامنه اي تفاوت شرايط كنوني قضيه فلسطين را با گذشته، در ادبيات و لحن صريح آمريكا و دنباله‌هايش براي حذف موضوع فلسطين دانستند و افزودند: بنابراين راهپيمايي روز قدس كه دفاع از فلسطين به‌وسيله حضور مردمي است، امسال مهمتر است.

ايشان تاكيد كردند: دفاع از فلسطين يك مسئله صرفاً اسلامي نيست بلكه وجداني و انساني هم است و البته براي مسلمانان وجه شرعي و ديني هم دارد.

رهبر انقلاب اسلامي در ابتداي سخنانشان با اشاره به جايگاه برجسته و ممتاز اساتيد، دانشمندان، متخصصان و كارشناسان، سخنان شماري از اساتيد و محققان در اين ديدار را واقعاً قابل استفاده و خوب خواندند و گفتند: حركت علمي و پيشرفتهاي دانشگاه‌ها در دهه‌هاي اخير به معني واقعي كلمه چشمگير و برجسته است اما جرياني با سرمنشأ خارجي و با امتداد داخلي سعي دارد با بي‌ارزش نشان دادن و يا كوچك شمردن حركت علمي كشور و پيشرفتهاي به‌دست آمده، مردم و جوانان را نااميد كند.

حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر سازمان يافته بودن اين جريان افزودند: يك نمونه از اين جريان، «پروژه ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد براي ايران» است كه هدف آن، زير سوال بردن پيشرفتهاي علمي و دانشگاهي است و متأسفانه عده‌اي هم در داخل در حركتي مركب از خباثت و خيانت با آنها هم‌صدايي مي‌كنند.

رهبر انقلاب اسلامي با استناد به گزارش‌هاي مراكز رتبه بندي بين المللي درخصوص ارتقاي جايگاه دانشگاه‌هاي كشور خاطرنشان كردند: ايران اكنون ۱۴ ميليون دانش آموخته دانشگاهي دارد و بيش از پنج درصد از جمعيت كشور دانشجو هستند كه اين آمارها نشان دهنده پيشرفت در دانشگاه‌ها است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به برخي اقدامات و تبليغاتِ جرياني كه به دنبال كم سواد نشان دادن نخبگان و اساتيد ايراني است، گفتند: اگر دانشگاه‌ها و محققان و اساتيد ما كم عمق هستند، پس پيشرفت‌هاي خيره كننده در نانو، علوم هسته‌اي و غني سازي بيست درصد، و سلول‌هاي بنيادي را چه كساني انجام داده اند؟

ايشان افزودند: پيشرفت‌هاي علمي كشور به گونه‌اي است كه افراد به ظاهر غيرسياسي ولي با باطن سياسي نيز مجبور به اعتراف به اين پيشرفت‌ها شده اند.

رهبر انقلاب اسلامي، خاطرنشان كردند: اين پيشرفت‌ها در دانشگاه‌هايي به دست آمده است كه مبنا و اساس ايجاد آنها براي وابسته كردن كشور بود اما اكنون همين دانشگاه‌ها، با طي مسير ناهموار و عبور از مزاحمت‌هاي گوناگون در مسير خود، پرچم استقلال و پيشرفت علمي را به اهتزاز در آورده اند.

ايشان با تاكيد بر اينكه ما به اين حد از پيشرفت علمي به هيچ وجه راضي نيستم و تا رسيدن به نقطه مطلوب و شايسته فاصله زيادي داريم، گفتند: بايد در گام دوم به نقطه اوج برسيم.

رهبر انقلاب اسلامي جبران عقب ماندگي تاريخي كشور از لحاظ علمي را نيازمند حركت جهشي دانستند و خاطرنشان كردند: البته اين حركت پررنج و پر زحمت است اما در نهايت شيرين است.

حضرت آيت الله خامنه اي تمجيد از دانشگاه‌ها و پيشرفت‌هاي علمي را به معناي ناديده گرفتن مشكلات، عيب‌ها و نقايص در دانشگاه‌ها ندانستند و افزودند: در محيط‌هاي دانشگاهي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، تربيتي و نحوه مديريت‌ها مشكلاتي وجود دارد كه از جمله آنها «كيفيت تحصيل در برخي رشته ها» و «برخي مدارك تحصيلي» است كه عمق علمي در آنها لحاظ نشده است.

حضرت آيت الله خامنه‌اي در ادامه به وظيفه مهم دانشگاه‌ها در قبال جامعه يعني «مواجهه با مسائل اجتماعي و تلاش براي يافتن راه‌حلهاي آن» پرداختند و گفتند: دانشگاه نبايد از مسائل مردم و جامعه منفك و منزوي باشد، بنابراين اساتيد و جامعه دانشگاهيان با ايجاد ساز و كار مناسب بكوشند دانشگاه را درگير مسائل اجتماعي كنند، البته دستگاه‌هاي مختلف نيز وظيفه دارند از دانشگاه‌ها كمك و راهنمايي بخواهند.

مساله «آسيب‌هاي اجتماعي» نمونه‌اي بود كه رهبر انقلاب اسلامي دانشگاهيان را به نقش‌آفريني براي يافتن راه‌حل آن دعوت كردند.

ايشان جدا شدن اساتيد از مسائل مردم و جامعه را موجب گرفتار شدن جامعه دانشگاهي به آسيب‌هاي مشابه محيط‌هاي روشنفكري دانستند و افزودند: جريان روشنفكريِ نشأت گرفته از غرب از ابتداي شكل‌گيري در كنار مردم نبود بلكه با نشستن در برج عاج از بالا به مردم و مسائل آنان نگاه مي‌كرد و اهل خطر و اقدام نيز نبود، همچنانكه در جريان انقلاب عظيم اسلامي، روشنفكران يا در صفوف آخر بودند و يا تا آخر كار نيز به مردم ملحق نشدند.

حضرت آيت الله خامنه‌اي، شرط اساسي براي پيشرفت علمي كشور را وجود «اميد» برشمردند و با هشدار در خصوص وجود جرياني در داخل و خارج كه با اخبار دروغ و تحليل‌هاي مغرضانه به دنبال دميدن روح نااميدي و انكار دستاوردهاي پر افتخار علميِ ايران است، افزودند: «جريان يأس‌آفرين» به‌دنبال آن است كه دانشجويان نخبه را بي‌انگيزه يا ترغيب به خروج از كشور كند و استادان را نيز كه ميانداران مسائل دانشگاه هستند، از پيشرفت علمي مأيوس كند.

ايشان پيشرفت‌هاي علمي ايران را موجب نگراني قدرتهاي استعمارگر و سلطه‌گر دانستند و گفتند: شتاب پيشرفت علمي كشور، ادعاي ما نيست بلكه مراكز علم‌سنجي دنيا اعلام كردند كه شتاب پيشرفت علمي ايران ۱۳ برابر متوسط دنيا است و در برخي علوم، ايران در رتبه‌هاي برتر جهاني قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامي، با تأكيد بر ضرورت آگاهي دانشگاهيان از موفقيت‌هاي عظيم علمي كشور افزودند: گشت‌وگذار علمي و ديدن پيشرفتهاي علمي كشور بايد در برنامه اساتيد و دانشجويان قرار بگيرد تا با آگاهي از اين توانايي‌ها و چگونگي دستيابي به آنها، اميد ايجاد شود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي اساتيد دانشگاه‌ها را به دميدن روح اميد در دانشجويان توصيه مؤكد كردند و گفتند: دشمن و جرياني در داخل به دنبال ايجاد يأس است. در مقابل اين جريان خائن و خبيث بايستيد و اميد ايجاد كنيد.

رهبر انقلاب «علم نافع» را ضرورتي جدي خواندند و تأكيد كردند: به علمي نياز داريم كه بتواند مشكلات كشور را حل كند و با شناسايي نقاط كور بخشهاي مختلف، براي مواجهه با آنها راه حل علمي ارائه كند.

ايشان با اشاره به بيماري‌هاي مزمن اقتصادي از جمله «بهره وري پايين»، «اسراف بسيار خسارت‌بار در مصرف انرژي»، «نفتي بودن و دولتي بودن اقتصاد»، «مشكلات نظام مالياتي» و «ساختار بودجه» افزودند: دانشگاه‌ها در پرتو علم نافع و ايجاد ساز و كار مناسب به تأمل در راه‌حلهاي اينگونه مشكلات بپردازند.

حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: «جستجوي راههاي علمي براي شكستن تحريم‌ها» و «تحقق رونق توليد» از ديگر مسائلي است كه استادان دانشگاه‌ها بايد با اراده محكم به آنها ورود كنند.

ايشان با ابراز خرسندي از اقدام وزارت صنعت در اعلام فهرست مشكلات و نيازهاي اين بخش خاطرنشان كردند: اكنون نوبت وزارت علوم و دانشگاههاست كه براي حل اين مسائل وارد ميدان شوند.

رهبر انقلاب اسلامي تحقيقات عميق و بلندمدت را بُعد ديگري از علم نافع خواندند و افزودند: استادان دانشگاه‌ها و دانشمندان در كنار يافتن راه حل‌هاي علميِ مشكلات موجود، به تحقيقات عميق و بنياني نيز اقدام كنند چرا كه اين‌گونه پژوهش‌ها، بستر پيشرفت درازمدت كشور را فراهم مي‌كند و بايد به دانشمندان اين فرصت و اجازه را داد كه در كارهاي علمي بلندپروازي كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه «پرداختن به علوم پايه» را بسيار مهم برشمردند و گفتند: اينگونه رشته‌ها چون دستاورد عيني و نقد ندارند، در ميان دانشجويان با استقبال مناسب روبرو نيستند كه وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش بايد به‌گونه‌اي برنامه ريزي و اقدام كنند كه گرايش به علوم پايه در ميان جوانان بهتر و گرم‌تر شود.

ايشان با انتقاد از «كاهش بودجه‌هاي علمي و فرهنگي» در هنگام مواجه شدن دولتها با مشكلات مالي تأكيد كردند: لازم است در علوم بنيادي و پايه، سرمايه گذاري مستمر و حركت پيش‌دستانه داشته باشيم و راه دستيابي به حقايق كشف نشده در عالم را زمينه سازي و طي كنيم.

رهبر انقلاب اسلامي، «ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه‌ها» را ضروري خواندند و خطاب به «وزارت علوم، بهداشت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دستگاه‌هاي مديريتي مرتبط» تأكيد كردند: با تعيين معيارها و مزيت‌هاي لازم، دانشگاه‌ها را رتبه بندي ارزيابي كنيد تا علاوه بر ارتقاي كيفي دانشگاه‌ها، رقابت مثبتي ميان آنها شكل بگيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به شمار زياد اساتيد انقلابي و متدين در دانشگاه‌ها افزودند: اين اساتيد بايد در داخل دانشگاه‌ها جريان سازي كنند.

ايشان با انتقاد از فضاي فرهنگي شماري از دانشگاه‌ها كه موجب تغيير رفتار و فرهنگ دانشجويان مي‌شود، گفتند: استادان متدين و انقلابي كاري كنند كه جريان فكري و فرهنگي آنها به جريان رايج دانشگاه‌ها تبديل شود.

رهبر انقلاب افزودند: البته اين جريان سازي ربطي به امكانات امنيتي و انتظامي و اينگونه مسائل ندارد، بلكه كاري فرهنگي، فكري و انساني است.

ايشان در همين زمينه پاسخگويي به سوالات دانشجويان را قدمي مؤثر خواندند و افزودند: بهترين كساني كه مي‌توانند به سوالات مطرح در ذهن دانشجويان پاسخ‌هاي مستدل بدهند، اساتيد انقلابي و متدين هستند.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر لزوم «مقابله با ارتجاع، التقاط و انحراف در دانشگاه‌ها» گفتند: امروز در برخي دانشگاه‌ها جريان چپ ماركسيستي هم ابراز وجود مي‌كند، آن هم در حالي كه مظاهر اصلي اين جريان يعني شوروي سابق «در زير بار و فشار حقايق عالم» فروريخته و از بين رفته است.

ايشان افزودند: البته اين جريان، زياد جدي نيست و از عمق حرف‌ها و مواضعش معلوم است كه همان چپ امريكايي است يعني ظاهري چپ دارد و باطني غربي و امريكايي.

رهبر انقلاب اسلامي با انتقاد از فعاليت‌هاي كم فرهنگي در دانشگاه‌ها خاطرنشان كردند: هدف دانشگاه صرفاً علم آموزي نيست، بلكه ساختن انساني والا و مجهز به سلاح علم است، بنابراين بايد همراه با علم، «اخلاق و سبك زندگي» نيز به دانشجو ارائه شود و دانشگاه‌ها به محل تربيت جوانان «مؤمن، انقلابي، َ پاكدامن، دلبسته به كشور و مستعد خدمت به مردم» تبديل شوند.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به جنجال رسانه‌هاي خارجي درباره مذاكره گفتند: مقصود آنها از اينكه مي‌گويند ايران بايد به ميز مذاكره بازگردد، مذاكره با امريكا است زيرا ما با ديگر كشورها مشكلي نداريم و با اروپايي‌ها و ديگران مذاكره مي‌كنيم.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه مسئله اصلي در مذاكرات، تعيين موضوع مذاكره است، افزودند: ما در مورد هر موضوعي مذاكره نمي‌كنيم و «موضوعات ناموسي و اساسي انقلاب» همچون توان دفاعي كشور نمي‌توانند موضوع مذاكره باشند.

ايشان با اشاره به اينكه مذاكره به معناي معامله و كوتاه آمدن در برخي موارد است، خاطرنشان كردند: موضوعاتي همچون مسائل دفاعي، قابل مذاكره نيست. مذاكره در اين مسائل دو كلمه خواهد بود، طرف مقابل مي‌گويد ما اين موارد را خواستاريم و ما هم مي‌گوئيم «نه» و تمام مي‌شود.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد مجدد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران مطلقاً با امريكا مذاكره نخواهد كرد، گفتند: همانطور كه قبلاً هم گفته شده، مذاكره نكردن با امريكا به اين علت است كه اولاً هيچ فايده‌اي ندارد و ثانياً ضرر هم دارد.

حضرت آيت الله خامنه اي به تبيين رفتار امريكايي‌ها براي رسيدن به مقاصد زورگويانه خود در قبال دولتها و كشور پرداختند و افزودند: آمريكايي‌ها معمولاً براي رسيدن به اهداف خود يك راهبرد دارند و يك تاكتيك. راهبرد آنها «فشار» با هدف خسته كردن طرف مقابل است و سپس از «مذاكره» به عنوان مكمل فشار استفاده مي‌كنند تا به خواسته خود برسند.

ايشان تأكيد كردند: اين مذاكره در واقع مذاكره نيست بلكه وسيله‌اي براي چيدن محصول فشارها است و نشستن پشت ميز مذاكره با امريكايي‌ها يعني نقد كردن همان مواردي كه با فشار زمينه تحقق آن را فراهم كرده اند.

رهبر انقلاب اسلامي تنها راه مقابله با اين ترفند را استفاده از اهرم‌هاي فشار در مقابل امريكايي‌ها دانستند و افزودند: اگر از اهرم‌ها و ابزارهاي فشار به درستي استفاده شود، فشار امريكايي‌ها يا كم و يا متوقف خواهد شد، اما اگر فريب «دعوت به مذاكره» امريكايي‌ها خورده شود و از اهرم‌هاي فشار استفاده نشود، نتيجه، لغزيدن و باخت قطعي است.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران در مقابل فشارهاي امريكا، ابزارهاي فشار لازم را در اختيار دارد، گفتند: اين ابزارها برخلاف آنچه كه آنها تبليغ مي‌كنند، نظامي نيست البته اگر زماني لازم باشد، آن ابزارها نيز وجود دارد.

ايشان يك نمونه از اهرم‌هاي فشار جمهوري اسلامي را بيانيه اخير شوراي‌عالي امنيت ملي كشور براي كاهش برخي تعهدات هسته‌اي ايران برشمردند و خاطرنشان كردند: تصميم اخير شوراي‌عالي امنيت ملي، تصميم درستي بود زيرا اگر از اهرم فشار به موقع استفاده نشود، طرف مقابل چون مي‌داند با هزينه و ضرري مواجه نمي‌شود، موضوع را بدون هيچ عجله‌اي ادامه خواهد داد اما اگر از ابزار فشار استفاده شود، به فكر خواهد افتاد تا كاري انجام دهد.

رهبر انقلاب اسلامي توانايي‌هاي علمي و فناوري كشور در زمينه هسته‌اي را يكي از اهرم‌هاي مؤثر فشار دانستند و تأكيد كردند: با وجود توانايي‌هاي بالاي علمي در زمينه هسته‌اي، ما مطلقاً به دنبال سلاح هسته‌اي نيستم زيرا بر مبناي فقهي، ديني و شرعي، سلاح‌هاي كشتار جمعي اعم از هسته‌اي و شيميايي را حرام مي‌دانيم.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: ما حتي توليد سلاح كشتار جمعي را صرفاً با هدف انبار كردن نيز كاري غلط غيرمنطقي و غيرعقلايي مي‌دانيم زيرا خرج و هزينه فراواني به كشور تحميل مي‌شود اما استفاده‌اي هم نمي‌شود.

ايشان خاطرنشان كردند: بنابراين ما از لحاظ مبنايي با توليد سلاح كشتار جمعي مخالفيم اما به غني سازي هسته‌اي نيازمنديم زيرا آن را نياز آينده كشور مي‌دانيم و اگر امروز توانايي‌هاي خود را در اين زمينه افزايش ندهيم، ده سال ديگر بايد از صفر شروع كنيم.

رهبر انقلاب اسلامي اهرم‌هاي فشار جمهوري اسلامي را ابزارهايي براي متوقف كردن طرف مقابل دانستند و گفتند: خوشبختانه امروز همه مسئولين كشور اعم از مسئولان اجرايي و ديپلماسي و سياسي بر موضوع عدم مذاكره با امريكا متفق هستند و مذاكره با امريكايي‌ها مطلقاً توصيه نمي‌شود.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: دولت قبلي امريكا نيز رفتارش با دولت فعلي تفاوت جوهري نداشت، البته ظاهرش فرق مي‌كرد اما باطنشان يكي بود.

ايشان با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي قطعاً فريب ترفند امريكاييها را در زمينه مذاكره، نخواهد خورد، افزودند: اهرم فشاري كه فعلاً استفاده شده است، مصوبه اخير شورايعالي امنيت ملي است اما هميشه در اين حد متوقف نخواهيم ماند و در برهه بعدي، اگر لازم باشد، از اهرم‌هاي فشار ديگري استفاده خواهيم كرد.

 

در ابتداي اين ديدار ۱۰ نفر از اساتيد و اعضاي هيأت‌هاي علمي حدود دو ساعت به بيان مطالب و دغدغه‌هاي خود پرداختند. آقايان:

- رسول جليلي دانشيار دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف

- محمدرضا حسني آهنگر، دكتراي مهندسي كامپيوتر و دانشيار دانشگاه امام حسين (ع)

- سعيد مريد دكتراي مديريت منابع آب و استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس

- علي عبدالعالي دكتراي مهندسي برق و مخابرات ودانشيار دانشگاه علم و صنعت

- حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم كلانتري دكتراي علوم و قرآن و دانشيار دانشگاه تهران

- نجفقلي حبيبي دكتراي فلسفه و حكمت اسلامي و دانشيار دانشگاه تهران

- محمدرضا مجيدي دكتراي علوم سياسي و دانشيار دانشگاه تهران

- اميرعلي حميديه فوق تخصص خون و سرطان و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

و خانم‌ها:

- سهيلا صادقي فسايي دكتراي جامعه شناسي ودانشيار دانشگاه تهران

- مريم بختياري دكتراي روان شناسي باليني ودانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در سخنان خود بر اين محورها تأكيد كردند:

- ضرورت توليد قدرت ملي و اتخاذ راهكارهاي عملياتي براي تأمين استقلال كشور در اينترنت

- لزوم رصد علمي و فناورانه فضاي مجازي و بومي سازي اين فناوري در كشور

- انتقاد از بي‌مهري به شوراي عالي فضاي مجازي و ضرورت تشكيل جلسات اين شورا به‌صورت هفتگي

- اهميت دستيابي به الگوي انقلابي و بومي براي مديريت دانشگاه

- انتقاد از مقاله‌محوري بدون توجه به نيازهاي كشور در دانشگاه

- لزوم هدايت رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي براي حل مشكلات كشور

- ضرورت توجه به اقدامات نرم و ملزومات فني و اجتماعي براي اصلاح الگوي مصرف

- انتقاد از تبديل دانشگاه به جولانگاه نزاع‌هاي سياسي و برخي بي‌توجهي ها به شايستگي‌هاي علمي و اخلاقي مديران در انتصاب‌ها

- انتقاد از يكسان نبودن فرصت‌ها در جذب متقاضيان هيئت علمي

- ضرورت نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي و چگونگي هزينه بودجه آن

- انتقاد از عدم ارزيابي حرفه‌اي و دقيق از توانايي‌هاي اساتيد

- انتقاد از سو مديريت فرهنگي در دانشگاه‌ها و بي‌تفاوتي مسئولان نسبت به دغدغه‌هاي فرهنگي

- ضرورت توجه دانشگاه به مسائل واقعي كشور و راه‌اندازي زيست‌بوم‌هاي خلاق

- لزوم توجه به سرمايه‌هاي عظيم بالقوه و بالفعل فرهنگي كشور

- اهميت تأمين رفاه اجتماعي زنان به منظور حفظ شأن و ايفاي نقش مادري و همسري در خانواده

- تاكيد بر اينكه هدف برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي بايد كاهش فاصله طبقاتي باشد و زندگي مسئولان بايد الگويي از ساده زيستي و پرهيز از تجملات باشد

- لزوم افزايش بودجه پژوهشي به نسبت افزايش توليد ناخالص ملي

- اهميت آزادانديشي و انتقاد از برداشت سليقه‌اي از اسلامي شدن دانشگاه‌ها

- توجه به همه ظرفيت‌ها در جهت حفظ منافع ملي و اجماع ملي براي آينده ايران

- تاكيد بر بسيج همه اراده‌ها و توانايي‌هاي تخصصي ايرانيان براي تحقق گام دوم انقلاب

- ضرورت پرهيز از انفعال و خلق فرصت‌هاي نو در عرصه بين‌الملل و يارگيري مناسب براي مقابله با نظام سلطه

- لزوم تعريف سياست آسيايي قوي با تاكيد بر همسايگان

- اهميت پرهيز از خام‌فروشي علم و لزوم تبديل آن به فناوري و محصول

- لزوم حاكميت مديريت جهادي در دانشگاه‌ها و حمايت از نخبگان جوان


Powered by Tetis PORTAL