J
I
K
A
B
يكشنبه 22 تير 1399
3 مرداد 1398 7:36:25
آيين‌نامه اجرايي تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ كل كشور را تصويب كرد

هيأت وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، آيين‌نامه اجرايي اين تبصره را تصويب كرد.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و نيمه‌تمام با اولويت طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام داراي مجوز موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و نيز بهره‌برداري از طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل شده يا در حال بهره‌برداري و فعاليت‌هاي وابسته به آنها ، مشمول اين آيين‌نامه است.
شايان ذكر است كه اين آيين‌نامه اجرايي ، در مورد قرار‌داد‌هاي مشاركت عمومي و خصوصي در اجراي طرح‌هاي قابل مشاركت، قرارداد‌هاي مالي و ساز و‌كار‌هاي واگذاري‌ها و فروش دارايي‌هاي مازاد دستگاه هاي اجرايي راهكارهاي لازم قانوني را مقرر كرده است.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل اين تصويب‌نامه است:


Powered by Tetis PORTAL